بورد فوق تخصص جراحی پلاستیک عضو انجمن جراحان پلاستیک و استادیار دانشگاه.

ایران، تهران،یوسف آباد،خیابان 23، کلینیک پزشکی شفق

مشاوره:

0912-3141491

* بهترین گزینه برای بیمارزیبایی آشنایی با پزشک متخصص زیبایی است
* متاسقانه در کشورما نقش اول انتخاب و معرفی پزشکان زیبایی را تبلیغات رنگارنگ مجلات و...ایفا میکنند
که در بسیاری از موارد جنبه غیر واقعی داشته و با اینکه فرد متخصص ز یبایی نیست، چه بسا وی را بهترین جراح زیبایی معرفی میکنند.
به خاطر بسپارید که حتما هنگام مشاوره حضوری از نوع تخصص پزشک و مدارک دانشگاهی معتبرمتخصص استعلام شود
روش های تشخیص تخصص پزشک معالج:
* استعلام از مراکز معتبر از جمله انجمن جراحان پلاستیک ایران
* مشاوره حضوری و اطمینان از تخصص پزشک معالج
* بررسی تخصص قید شده در پروانه مطب